Цени

Открито футболно игрище:

Понеделник – петък
До 18 часа – 40 лв. за час
От 18 до 23 часа – 60 лв. за час
От 23 часа – 40 лв. за час
Събота
Цял ден – 40 лв. за час
Неделя
Цял ден – 60 лв. за час

Закрито футболно игрище:

Понеделник – петък
До 18 часа – 70 лв. за час
От 18 до 23 часа – 90 лв. за час
От 23 часа – 70 лв. за час
Събота
Цял ден – 70 лв. за час
Неделя
Цял ден – 90 лв. за час